Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2006

 

OZV č. 1/2011

 

OZV č. 2/2011

15.1.2012

OZV č. 3/2011

 

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán

Opatření obecné povahy 1-2012 - Uzemní plán Třesov

OZV č. 1/2012, o místním poplatku za odpady

OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

 

 

1.4.2015

OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

1.1.2020

OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020

OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022
OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 1.1.2022
Požární řád Třesov.pdf 1.1.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV č. 1/2023, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Příloha č. 1 a 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

30.9.2023

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV č. 2/2023 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

1.1.2024

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV č. 3/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

1.1.2024

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV č. 4/2023 - o místním poplatku ze psů

 

 

1.1.2024 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

2024

Zasedání zastupitelstva č. 3/2024 ze dne 30.6.2024

Zasedání zastupitelstva č. 2/2024 ze dne 10.6.2024

Zasedání zastupitelstva č. 1/2024 ze dne 11.3.2024

2023

Zasedání zastupitelstva č. 5/2023 ze dne 15.12.2023

Zasedání zastupitelstva č. 4/2023 ze dne 27.9.2023

Zasedání zastupitelstva č. 3/2023 ze dne 28.6.2023

Zasedání zastupitelstva č. 2/2023 ze dne 21.4.2023

Zasedání zastupitelstva č. 1/2023 ze dne 6.2.2023

 

 

2022

Zasedání zastupitelstva č. 2/2022 ze dne 7.12.2022

Ustavující zasedání ZO ze dne 23.10.202

Zasedání zastupitelstva č. 3/2022 ze dne 20.7.2022

Zasedání zastupitelstva č. 2/2022 ze dne 25.4.2022

Zasedání zastupitelstva č. 1/2022 ze dne 16.2.2022

 

 

2021

Zasedání zastupitelstva č. 5/2021 ze dne 16.12.2021

Zasedání zastupitelstva č. 4/2021 ze dne 20.10.2021

Zasedání zastupitelstva č. 3/2021 ze dne 23.9.2021

Zasedání zastupitelstva č. 2/2021 ze dne 28.6.2021

Zasedání zastupitelstva č. 1/2021 ze dne 30.3.2021

 

 

2020

Zasedání zastupitelstva č. 1/2020 ze dne 14.3.2020

Zasedání zastupitelstva č. 2/2020 ze dne 10.5.2020

Zasedání zastupitelstva č. 3/2020 ze dne 5.6.2020

Zasedání zastupitelstva č. 4/2020 ze dne 10.8.2020

Zasedání zastupitelstva č. 5/2020 ze dne 9.11.2020

Zasedání zastupitelstva č. 6/2020 ze dne 27.11.2020

Zasedání zastupitelstva č. 7/2020 ze dne 30.12.2020

2019

Zasedání zastupitelstva č. 1/2019 ze dne 15.3.2019

Zasedání zastupitelstva č. 2/2019 ze dne 10.6.2019

Zasedání zastupitelstva č. 3/2019 ze dne 9.9.2019

Zasedání zastupitelstva č. 4/2019 ze dne 6.12.2019

Zasedání zastupitelstva č. 5/2019 ze dne 16.12.2019

2018

Zasedání zastupitelstva č. 1/2018 ze dne 28.3.2018

Zasedání zastupitelstva č. 2/2018 ze dne 18.6.2018

Zasedání zastupitelstva č. 3/2018 ze dne 10.9.2018

Ustavující zasedání ZO ze dne 31. 10. 2018

Zasedání zastupitelstva č. 2/2018 ze dne 17.12.2018

Zápisy z veřejných zasedání jsou v souladu s ustanovením § 95, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uloženy na obecním úřadu k nahlédnutí.

2017

Zasedání zastupitelstva č. 1/2017 ze dne 9.3.2017

Zasedání zastupitelstva č. 2/2017 ze dne 3.4.2017

Zasedání zastupitelstva č. 3/2017 ze dne 29.5.2017

Zasedání zastupitelstva č. 4/2017 ze dne 19.6.2017

Zasedání zastupitelstva č. 5/2017 ze dne 6.9.2017

Zasedání zastupitelstva č. 6/2017 ze dne 4.12.2017

Zasedání zastupitelstva č. 7/2017 ze dne 28.12.2017

2016

Zasedání zastupitelstva č. 1/2016 ze dne 29.2.2016

Zasedání zastupitelstva č. 2/2016 ze dne 27.5.2016

Zasedání zastupitelstva č. 3/2016 ze dne 22.8.2016

Zasedání zastupitelstva č. 4/2016 ze dne 12.9.2016

Zasedání zastupitelstva č. 5/2016 ze dne 14.11.2016

Zasedání zastupitelstva č. 6/2016 ze dne 29.12.2016

2015

Zasedání zastupitelstva č. 6/2015 ze dne 28.12.2015

Zasedání zastupitelstva č. 5/2015 ze dne 30.11.2015

Zasedání zastupitelstva č. 4/2015 ze dne 18.9.2015

Zasedání zastupitelstva č. 3/2015 ze dne 27.7.2015

Zasedání zastupitelstva č. 2/2015 ze dne 18.5.2015

Zasedání zastupitelstva č. 1/2015 ze dne 13.3.2015

2014

Zasedání zastupitelstva č. 2/2014 ze dne 29.12.2015 

Zasedání zastupitelstva č. 1/2014 ze dne 7.11.2015

Ustavující zasedání ZO ze dne 7.11.2014

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty