Drobečková navigace

Úvod > Dotace

Dotace

Probíhající projekty:

 

Logo EU.png   Logo SFŽP.png

PROJEKT:

"Realizace LBK 02, LBK 03, LBK 04, LBK 05, LBK 06, LBC 02, LBK 07 (výsadby i vodní tůně), k.ú. Třesov"

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012877

Na projekt poskytnuta podpora od EU.

Poskytovatel finanční podpory: Ministerstvo životního prostředí

Realizovaný v rámci: Operačního programu Životní prostředí.

Logo - OPŽP.jpg

Cíl projektu: Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v založení biokoridoru, biocentra a výstavbě nových tůní v k. ú. Třesov. V rámci realizace dojde k výsadbě dřevin do oplocenek a individuálně na zatravněné plochy a vybudování tůní.

Termín ukončení realizace akce (dle rozhodnutí MŽP) 31.12.2023

Lhůta pro dosažení účelu projektu (dle rozhodnutí MŽP) 31. 3. 2024

Výše ex post dotace dle rozhodnutí MŽP: 21 521 048,58 Kč - Financováno Evropskou unií.

     (v roce 2022 přijato 19 672 190,73 Kč, v roce 2023 přijato 423 500 Kč)

 

Obrázek WhatsApp, 2023-05-23 v 09.34.41.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukončené projekty:

Obrázek1.pngObrázek2.jpg Obrázek3.png

PROJEKT: 

„Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže v k.ú. Třesov“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Třesov, Třesov 6, 675 02 Koněšín

ZÁMĚR: Akumulace a retence vod, realizací došlo ke zvýšení biodiverzity území a k navýšení zásobního objemu nádrže

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VH atelier, spol. s r.o.

DODAVATEL: VH MONT-STAV s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: Obec Třesov

CELKOVÉ náklady: 1 633 493,31 Kč

dotace: 972 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 8. 2020

Cíl akce (projektu): Předmětem realizace je rekonstrukce a odbahnění stávající vodní nádrže v intravilánu obce Třesov v k.ú. Třesov. Účelem stavby je akumulace a retence vod, realizací stavby dojde ke zvýšení biodiverzity území a k navýšení zásobního objemu nádrže.

STAV PŘED REALIZACÍ:

Obrázek6.jpg Obrázek7.jpg

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

Obrázek4.jpg Obrázek5.jpg

STAV PO REALIZACI:

Obrázek8.jpg Obrázek9.jpg

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Návštěvnost stránek

134497