Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2006

 

Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2006

 

OZV č. 1/2011

15.1.2012

OZV č. 2/2011

15.1.2012

OZV č. 3/2011

15.1.2012

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán

Opatření obecné povahy 1-2012 - Uzemní plán Třesov

OZV č. 1/2012, o místním poplatku za odpady

OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

 

 

1.4.2015

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

2018

Zasedání zastupitelstva č. 1/2018 ze dne 28.3.2018

Zasedání zastupitelstva č. 2/2018 ze dne 18.6.2018

Zasedání zastupitelstva č. 3/2018 ze dne 10.9.2018

 Zápisy z veřejných zasedání jsou v souladu s ustanovením § 95, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uloženy na obecním úřadu k nahlédnutí.

2017

Zasedání zastupitelstva č. 1/2017 ze dne 9.3.2017

Zasedání zastupitelstva č. 2/2017 ze dne 3.4.2017

Zasedání zastupitelstva č. 3/2017 ze dne 29.5.2017

Zasedání zastupitelstva č. 4/2017 ze dne 19.6.2017

Zasedání zastupitelstva č. 5/2017 ze dne 6.9.2017

Zasedání zastupitelstva č. 6/2017 ze dne 4.12.2017

Zasedání zastupitelstva č. 7/2017 ze dne 28.12.2017

 

2016

Zasedání zastupitelstva č. 1/2016 ze dne 29.2.2016

Zasedání zastupitelstva č. 2/2016 ze dne 27.5.2016

Zasedání zastupitelstva č. 3/2016 ze dne 22.8.2016

Zasedání zastupitelstva č. 4/2016 ze dne 12.9.2016

Zasedání zastupitelstva č. 5/2016 ze dne 14.11.2016

Zasedání zastupitelstva č. 6/2016 ze dne 29.12.2016

2015

Zasedání zastupitelstva č. 6/2015 ze dne 28.12.2015

Zasedání zastupitelstva č. 5/2015 ze dne 30.11.2015

Zasedání zastupitelstva č. 4/2015 ze dne 18.9.2015

Zasedání zastupitelstva č. 3/2015 ze dne 27.7.2015

Zasedání zastupitelstva č. 2/2015 ze dne 18.5.2015

Zasedání zastupitelstva č. 1/2015 ze dne 13.3.2015

 

2014

Zasedání zastupitelstva č. 2/2014 ze dne 29.12.2015 

Zasedání zastupitelstva č. 1/2014 ze dne 7.11.2015

Ustavující zasedání ZO ze dne 7.11.2014

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty